No29

Az Árnyékkötők co-media No29-es számának egyes példányai - egy akció keretében -
a korábbi kiadványokhoz kinyomtatott, de azokba be nem sorolt lapokból álltak össze,
így e példányok mindegyike különböző. A CD-n e lapszám dossziéjába
az Árnyékkötőkben közölt különféle információs anyagokból válogattunk.
Each copy of  No29 Árnyékkötők co-media differ since – in a frame of an action -
they were compiled with pages (printed for earlier numbers) that were never ranged
in other numbers before. On the CD-ROM this number contains
different information materials published in Árnyékkötők.